ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

สอบถามปัญหา / ตรวจสอบการสมัคร
รายงานตัวออนไลน์
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รายงานตัวได้ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
news
แจ้งให้เตรียมไฟล์ที่ใช้ในการอัพโหลด ในการสมัคร

ไฟล์ที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ เอกสาร ป.พ.1 และ สำเนาทะเบียนบ้าน สามารถใช้ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf ในการอัพโหลดได้

อ่านต่อ
วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2566
news
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ
วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2566